10% отстъпка от цената на видеофилмирането
за всички приети поръцки  до 01.09.2013 г.